ALGEMENE VOORWAARDEN

Marcella Andringa Laat zien waar jij voor staat – Carrière Choreograaf
business sparringpartner – spreker – presentator – stijlinspirator

Adviesburo voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
gericht op branding, impact en stijl.

Stijlburo bezoekadres:
Ciprianussteeg 2b
8911 JG LEEUWARDEN

Postadres + zakelijke info:
Engelumerstraat 25
8913 GA LEEUWARDEN
KVK: 01125234
BTW: NL101973160B01
NL56RABO 0395492491

Contactinformatie:
Marcella Andringa
06-51195158
info@marcella.nl
www.marcella.nl www.stijlinspirator.nl

Beste klant, opdrachtgever of deelnemer,
In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn programma´s, trainingen of je boekt Marcella als spreker en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan even contact met mij op via info@marcella.nl of bel me op 06-51195158. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Als je in deze tekst één van deze onderstaande woorden ziet staan dan wordt daar formeel mee bedoeld:

Ik – mij – mijn
Marcella Andringa en haar bedrijf Marcella, het stijlburo voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 01125234, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Je – jij – jou
De klant, opdrachtgever of deelnemer die een programma, VIP-dag, masterclass, training, workshop volgt of Marcella als spreker boekt of een andere overeenkomst aangaat met Marcella.

Afspraak
Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod
Ik doe een aanbod, offerte, voorstel op de website, via webinars, telefonisch, mail of andere manier. De aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt weergegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand wanneer je mondeling of schriftelijk akkoord gaat met de aanbieding, offerte of voorstel.

Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Ieder is verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling en implementatie van de materie. Uiteraard zal ik mijn kennis, vakmanschap, naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming aan de overeenkomst uitvoeren.

Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dit is nog nooit voorgekomen, het staat hier puur voor noodgevallen.

Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en voor ingang van de verandering door.

Programma’s/aanbod
Je kunt tegen betaling een (online en offline) programma bij me volgen. Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens, kennis en materialen uit hget programma niet met anderen delen. Ook livesessies zijn alleen voor jou toegankelijk.

Je kunt pas deelnemen aan het programma na betaling. Om een online programma te volgen dien je internet te hebben. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.

Het online programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest. Als je persoonlijke begeleiding bent overeengekomen, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding. Heb je een fysiek programma geboekt waarvan de datum vermeld staat op de website, is deze datum het moment van training/deelname/bijwoning.

Vergoeding en betaling
Betaling moet gedaan zijn voordat het programma start. Betaling moet gedaan zijn voordat Marcella een lezing, interactieve presentatie of workshop geeft. Via mail ontvang je de factuur. Wanneer in overleg is afgesproken dat je in termijnen betaalt, dient de eerste betaling te zijn gedaan voorafgaande aan de eerste afspraak en de laatste betaling dient gedaan te zijn voorafgaande aan de laatste afspraak. De factuur ontvang je via mail.

Aansprakelijkheid
Je hebt de keuze om de opgedane kennis, inzichten en materie tijdens het programma wel of niet toe te passen. Marcella is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of he je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je privé leven of je onderneming, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma.

Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijk of contractuele toerekenbare tekortkoming.  

Terugtrekking of annuleren afspraak
Je hebt het recht om je zeven dagen na de overeenkomst terug te trekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

Het annuleren van een individuele afspraak, groepssessie/training/workshop of presentatie, dient ten minste één week voorafgaande aan de afspraak te gebeuren. Wanneer je tenminste één week voorafgaand aan de afspraak afzegt worden er geen kosten in rekening gebracht mits je een nieuwe datum inplant.

Bij annulering minder dan één week voorafgaande aan de afspraak wordt de helft van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 24 uur voorafgaande aan de afspraak wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden
Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Ik raad je aan om deze pagina te lezen zodat je niet voor onverwachte verassingen komt te staan. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 21 maart 2023.

Heb je vragen?

Hopelijk is alles duidelijk. Zo niet, laat het mij dan alsjeblieft direct weten door een bericht te sturen naar info@marcella.nl of bel mij op 06-51195158.
Ik kijk er naar uit met je te gaan samenwerken.

Inspirerende groeten,

Marcella Andringa 💎
Laat zien waar jij voor staat!

.