DISC EN EQ-i 2.0

voor inzicht in communicatievoorkeuren, sociale en emotionele vaardigheden en de kracht van het team.

ZELFKENNIS IS DÉ BASIS VAN ONTWIKKELING

Wat is het verschil tussen DISC en EQ-i 2.0 en wat is de onderscheidende kracht van beide modellen? De DISC communicatiestijlen geven inzicht in gedrag en communicatie- voorkeuren van een persoon voor beter begrip van zichzelf en de ander, met als doel efficiënter en effectiever communiceren. Het EQ-i 2.0-model geeft belangrijke inzichten in hoe een persoon in staat is om gedrag en emoties in te passen om beter te functioneren en als startpunt voor persoonlijke ontwikkeling.

Als leidinggevende weet je hoe belangrijk het is om een verbinding te hebben met de medewerkers en door de juiste snaar te raken. Dat geldt ook voor de medewerkers onderling en de samenwerking met externe relaties en opdrachtgevers. Mensen doen zaken met mensen en de juiste snaar raken geeft een positief effect op de samenwerking.

EQ-i 2.0 EMOTIONELE INTELLIGENTIE
Een set van emotionele en sociale vaardigheden die samen bepalen hoe goed we:

  • onszelf waarnemen en uitdrukken
  • sociale relaties ontwikkelen en onderhouden
  • omgaan met uitdagingen
  • emotionele informatie op een effectieve en betekenisvolle manier gebruiken.

Het geeft inzicht in jezelf en is een startpunt van persoonlijke ontwikkeling.

Emotionele Intelligentie is de sleutel naar balans tussen hoofd (ratio) en hart (emotie). Het zijn de sociale en emotionele vaardigheden en deze kunnen versterkt en ontwikkeld worden.

Het bepalen van Emotionele Intelligentie is geen doel op zichzelf, maar vooral een middel om tot inzichten te komen om ‘nog succesvoller’ te kunnen zijn. Werken aan Emotionele Intelligentie is zo waardevol voor iedereen die wil groeien, meer geluk, energie en succes wil creëren in persoonlijk en professioneel leven. Echt geweldig!

DISC-model
Het DISC-model vergroot de kennis van communicatiestijlen van jezelf en de ander. Het geeft inzicht in onderscheidende kracht en gedragsvoorkeuren.

Het geeft direct inzicht in hoe jij en de ander handelt en communiceert in bepaalde situaties. De manier waarop we naar een bepaalde situatie kijken en hoe we ons gedragen in verschillende situaties zegt iets over verschillende temperamenten [D I S C]. Ieder mens wordt beïnvloed door alle vier bovenstaande temperamenten. Er is echter bij iedereen één temperament dat overheerst en de meeste invloed heeft op ons gedrag. Dit noemen we primair temperament en wordt in meer of mindere mate ondersteund door de overige drie. Het gaat om de volgorde van de verschillende temperamenten. Het DISC model vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie te verbeteren, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten.

ONTDEK EN BENUT

ONDERSCHEIDENDE KRACHT